Privacy Policy (HU)

A Weboldal adatvédelmi szabályzata

Ez az adatvédelmi tájékoztató segít megérteni, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről a https://novotelbudapestcentrum.com ("Weboldal") oldalon, hogyan használjuk fel ezeket a személyes adatokat, és milyen jogai vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely önmagában vagy más adatokkal kombinálva alkalmas egy élő személy azonosítására. A személyes adatok közé tartozik például az Ön neve és lakcíme.

Ez az tájékoztató magánszemélyekre vonatkozik.


Adatvédelmi szabályzatunk a következőképpen épül fel:

I. Az adatkezelők és az adatvédelmi tisztviselő

II. Az Ön jogai

III. Az adatkezelés részletei

IV. Sütik

I. Az adatkezelők és az adatvédelmi tisztviselő (DPO)

Adatkezelő A:

A Mogotel Development Holding Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-399159; adószám: 27820289-2-42; 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45, Magyarország) független adatkezelőként jár el és felelős a weboldalért.

Az "A" adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, aki az adatkezelő független tanácsadója, és segít annak biztosításában, hogy a személyes adatok feldolgozása megfeleljen a nemzeti és uniós jogi követelményeknek. A szerepkört úgy alakították ki, hogy megfeleljen a GDPR (az általános adatvédelmi rendelet, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, angolul: General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) 37-39. cikkében meghatározott kritériumoknak.

Az érintettek az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez e-mailben fordulhatnak: dpo@mogotel.com

vagy postai úton: Rákóczi út 43-45, 1088 Budapest, Magyarország

Adatkezelő B:

Mogotel Hotel Group AS (regisztrációs szám: 40103376919, székhely: Maskavas iela 240-3, Riga, LV-1063, Lettország) független adatkezelőként jár el, és mint adatkezelőt, kötelezettségek terhelik,. A Mogotel Hotel Group AS az érintettek a következő címen léphetnek kapcsolatba

dpo@mogotel.com 

Az A adatkezelőre és a B adatkezelőre a továbbiakban együttesen többes szám első személyben hivatkozunk.

II. Az Ön jogai

Önt a következő jogok illetik meg személyes adataival kapcsolatban:

 • joga van a tárolt adatokról való tájékoztatáshoz
 • joga van az adataihoz való hozzáférést és azok továbbítását kérni
 • joga van az adatai törléshez ("az elfeledtetéshez való jog")
 • joga van az adatfeldolgozás korlátozásához
 • joga van az adatai helyesbítéséhez, ha azok helytelenek
 • joga van tiltakozni adatai kezelése ellen

Ha szeretne hozzáférni, módosítani, törölni, korlátozni vagy megtiltani a korábban megadott személyes adatainak felhasználását, vagy ha szeretné megkapni személyes adatainak elektronikus másolatát, hogy azokat egy másik vállalatnak továbbíthassuk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha bármilyen kérdése van a gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Előfordulhat, hogy szükség lehet az Ön személyazonosságának ellenőrzésére, mielőtt feldolgoznánk a kérését.

Tiszteletben tartjuk vendégeink magánéletét, és igyekszünk a lehető leggyorsabban és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni kérését. Ha Ön bizonyos tevékenységekhez vagy cselekvésekhez hozzájárulását adta nekünk, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha nem szeretne marketing e-maileket és különleges ajánlatokat kapni: A leiratkozási linket használhatja, amely az Önnek szóló összes kommunikációnk alján található.

A következőképpen is eljárhat: Vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel (DPO). Kérjük, jelezze az e-mailben, hogy melyik országból fordul hozzánk. Panaszt nyújthat be az Ön országa vagy régiója adatvédelmi hatóságánál, vagy ha az alkalmazandó adatvédelmi törvények állítólagos megsértése történik. Az EU Tagállamok esetében a nemzeti adatvédelmi hatóságok listáját a következő címen találja: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu (magyarul).

III. Tájékoztatás az adatfeldolgozásról

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel semmilyen automatizált döntéshozatalra (kizárólag automatizált eszközökkel, emberi közreműködés nélkül hozott döntés) vagy profilalkotásra (személyes adatok automatizált feldolgozása egy személyre vonatkozó bizonyos feltételek értékelése céljából).

Az Ön személyes adatait arra a célra dolgozzuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük. Ha az Ön személyes adatait olyan más célból kezeljük, amelyet ésszerűen összeegyeztethetőnek tartunk az eredeti céllal, akkor erről értesítjük Önt, és megmagyarázzuk, hogy milyen jogalap alapján tehetjük ezt meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti szabályoknak megfelelően az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül is feldolgozhatjuk személyes adatait, amennyiben ezt a törvény előírja vagy engedélyezi.

Szerver adatok

Rendszeres naplózás történik 404-es hiba esetén, amikor a weboldal nem elérhető. Ilyen esetben a szervernaplófájlok rögzítik az Ön böngészőjének típusát és verzióját, az operációs rendszert, a weboldalt, ahonnan Ön érkezett (hivatkozási URL), az oldalunkon meglátogatott weboldalakat, a látogatás dátumát és időpontját, valamint az IP-címet, amelyről Ön az oldalunkat meglátogatta.

Az így gyűjtött adatokat ideiglenesen tároljuk. Ennek a tárolásnak az alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk fejlesztése, stabilitása, funkcionalitása és biztonsága.

A személyes adatokat rendszeresen törlik, kivéve, ha a további tárolás bizonyítási célokból szükséges, amikor is azokat az adott incidens kivizsgálásának lezárásáig megőrzik.

Megrendelés vagy foglalás feldolgozása

Jelenleg ez a lehetőség nem tartozik a Weboldal funkcióinak körébe.

Ügyfélszámla / regisztráció

Jelenleg ez a felhasználás nem tartozik a Weboldal funkcióinak körébe.

Kapcsolat

Ha e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat a kérése feldolgozásához használjuk fel. Az adatokra szükségünk van ahhoz, hogy feldolgozhassuk és megválaszolhassuk a megkeresését; ellenkező esetben nem tudjuk megválaszolni azt részben vagy egészben. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az Ön adatait hat hónappal azután töröljük, hogy teljes körűen megválaszoltuk a megkeresését, kivéve, ha az adatok tárolására jogi kötelezettség vonatkozik.

Facebook

Ezen a weboldalon kívül egy vagy több Facebook-oldalt is üzemeltetünk cégünk képviselete, valamint az ügyfelekkel és más érdeklődőkkel való kommunikáció céljából. Ebben a tekintetben csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha Ön kapcsolatba lép a Facebook-oldalakkal, például amikor hozzászólást ír, egy tetszik-gombra kattint, vagy Facebook-üzenetet küld nekünk.

Az ilyen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (pl. amikor Ön szerződéssel kapcsolatos kérelmet küld nekünk). Ettől eltekintve az Ön személyes adatainak feldolgozására az Ön hozzájárulása alapján is sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján (pl. ha Ön "lájkolja" vagy kommentálja egy bejegyzésünket, vagy ha Ön feltölt vagy megoszt egy tartalmat az oldalunkon).

Ön bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulását bármely jövőbeli feldolgozás tekintetében, a megjegyzés vagy tartalom törlésével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatfeldolgozás jogszerűségét.

Ezen túlmenően közös adatkezelést végzünk a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin) céggel a Facebook oldalainkon tett látogatásával kapcsolatos úgynevezett Insights-adatok feldolgozása során. A Facebook az ilyen Insights-adatok segítségével elemzi a Facebook-oldalainkon a felhasználók viselkedését, és ezeket az adatokat anonimizált formában bocsátja rendelkezésünkre. Ebből a célból közös ellenőrzési megállapodást kötöttünk a Facebook Ireland Ltd.-del, amelyet a következő címen tekinthet meg: www.facebook.com. Ez a megállapodás tartalmazza, hogy a Facebook Ireland Ltd. kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR szerinti elsődleges felelősséget vállalja, és teljesíti a GDPR szerinti összes kötelezettséget az Insights-adatok feldolgozásával kapcsolatban. Az adatkezelés a Facebook-oldalak optimalizálásához és megfelelő összetételéhez fűződő jogos érdekeinket szolgálja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook-oldalak használatával és betöltésével az Ön személyes adatait a "Facebook"-ot üzemeltető vállalatok is kezelik, azaz az Írországban székhellyel rendelkező Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Írország) és az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA).

A Facebook a fent leírt adatfeldolgozási műveleteken kívül az Ön személyes adatait elemzési és hirdetési célokra is feldolgozza, illetve személyre szabott hirdetésekkel látja el Önt.

Ebben a folyamatban, amennyire tudjuk, a Facebook sütiket használ, amelyek rögzítik az Ön felhasználói viselkedését (és az Ön által használt különböző eszközökön). Ennek következtében a Facebook célzott hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook platformon belül, valamint harmadik fél weboldalain. További információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál, amely a következő címen érhető el: www.facebook.com/about/privacy/.

A Facebook lehetőséget biztosít arra, hogy tiltakozzon bizonyos adatkezelések ellen; a www.facebook.com/settings weboldalon találja a megfelelő információkat és a tiltakozási lehetőségeket.

A Facebook-oldalak általi adatkezeléssel kapcsolatban Ön a Facebookkal szemben is gyakorolhatja az érintettek jogait. Erről további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál.

Instagram

Egy vagy több Instagram-oldalt is üzemeltethetünk vállalatunk képviselete, valamint az ügyfelekkel és más érdekelt felekkel való kommunikáció céljából. Ebben a tekintetben csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha Ön interakcióba lép az Instagram-oldalunkkal, például amikor hozzászólást ad le, rákattint egy like-gombra vagy Facebook-üzenetet küld nekünk.

Az ilyen adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (pl. amikor Ön szerződéssel kapcsolatos kérelmet küld nekünk). Ettől eltekintve az Ön személyes adatainak feldolgozására az Ön hozzájárulása alapján is sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján (pl. ha Ön "lájkolja" vagy kommentálja egy bejegyzésünket, vagy ha Ön feltölt vagy újra közzétesz egy tartalmat az oldalunkon).

Ön bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulását bármely jövőbeli feldolgozás tekintetében, a megjegyzés vagy tartalom törlésével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatfeldolgozás jogszerűségét.

Ezen túlmenően közös adatkezelést végzünk a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin) céggel, az Instagram üzemeltetőjével, az úgynevezett Insights-adatok feldolgozásával, az Ön Instagram-oldalunkon tett látogatásával kapcsolatban. A Facebook az ilyen Insights-adatok segítségével elemzi a felhasználók viselkedését Instagram-oldalunkon, és ezeket az adatokat anonimizált formában bocsátja rendelkezésünkre. Ebből a célból közös adatkezelési megállapodást kötöttünk a Facebook Ireland Ltd.-vel, amelyet a következő címen tekinthet meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ez a megállapodás tartalmazza, hogy a Facebook Ireland Ltd. kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR szerinti elsődleges felelősséget vállalja, és teljesíti a GDPR szerinti összes kötelezettséget az Insights-adatok feldolgozásával kapcsolatban. Az adatkezelés a Facebook-oldalak optimalizálásához és megfelelő összetételéhez fűződő jogos érdekeinket szolgálja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Instagram oldalunk használatával és betöltésével az Ön személyes adatait a "Facebook"-ot üzemeltető vállalatok is kezelik, azaz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin), amely Írországban található, és a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025), amely az Egyesült Államokban található.

A Facebook a fent leírt adatkezelési műveleteken kívül az Ön személyes adatait elemzési és hirdetési célokra is használja, illetve személyre szabott hirdetésekkel látja el Önt.

Ebben a folyamatban, amennyire tudjuk, a Facebook sütiket használ, amelyek rögzítik az Ön felhasználói viselkedését (és az Ön által használt különböző eszközökön). Ennek következtében a Facebook célzott hirdetéseket jeleníthet meg az Instagram platformon belül, valamint harmadik fél weboldalain. További információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál, amely a következő címen érhető el: www.facebook.com/about/privacy/.

A Facebook lehetőséget biztosít arra, hogy tiltakozzon bizonyos adatkezelések ellen; a www.facebook.com/settings weboldalon találja a megfelelő információkat és a tiltakozási lehetőségeket.

Az Instagram-oldalaink általi adatkezeléssel kapcsolatban Ön a Facebookkal szemben is gyakorolhatja az érintettek jogait. További információkat az Instagram adatvédelmi szabályzatában talál: https://help.instagram.com/519522125107875.

Az Instagram adatvédelmi tisztviselője ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Shariff közösségi média gombok

Előfordulhat, hogy különböző közösségi médiaplatformok (Facebook, YouTube, Instagram) gombjait helyeztük el weboldalunkon. Ha rákattint valamelyik gombra, akkor az adott platformon lévő céges oldalunkra kerül továbbításra. Az Ön adatainak védelme érdekében beépítettük az úgynevezett Shariff megoldást: Csak akkor, ha Ön a weboldalunkon az egyik közösségi média szolgáltató (pl. Facebook) gombjára kattint, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott szolgáltató szervereivel, amelyek az USA-ban lehetnek. Ha Ön bejelentkezett az adott szolgáltatónál lévő felhasználói fiókjába, az Ön profiladatai kiegészülhetnek a tartalmaink használatáról szerzett információkkal. Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért az adott szolgáltató felelős. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó további információk az adott szolgáltató weboldalán találhatók.

A jogalap a következő: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Jogos érdekünk a weboldalunk minőségének javítása.

Google Analytics

Weboldalunkon használhatjuk a Google Analytics szolgáltatást. Ezt a webanalitikai szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

A Google Analytics szolgáltatást a weboldalunk használatának elemzésére használjuk. A jogalap a következő: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Jogos érdekünk a weboldalunk elemzése, optimalizálása és gazdaságos üzemeltetése.

A használattal és a felhasználóval kapcsolatos információk, mint például az IP-cím, a weboldalunk látogatásának helye, ideje vagy gyakorisága, a Google egyik szerverére kerülnek továbbításra az Egyesült Államokban, és ott tárolódnak. A Google Analytics-et azonban az úgynevezett anonimizálási funkcióval használjuk, amelynek során a Google az IP-címet az EU-n vagy az EGT-n belül levágja, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbítaná.

Az így gyűjtött adatokat a Google arra használja fel, hogy értékelje a weboldalunk látogatásait és a látogatók tevékenységét. Ezeket az adatokat arra is felhasználhatjuk, hogy egyéb, a weboldalunk és általában az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsunk.

A Google kijelenti, hogy nem kapcsolja össze az Ön IP-címét más adatokkal. A Google további információkat nyújt adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban a következő címen

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Ezen kívül a Google egy opt-out kiegészítőt is kínál a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en oldalon.

Ez a bővítmény a legnépszerűbb böngészőkre telepíthető, és további ellenőrzést biztosít a Google által a weboldalunk látogatása során gyűjtött adatok felett. A bővítmény tájékoztatja a Google Analytics JavaScriptjét (ga.js), hogy a weboldal látogatására vonatkozó információkat nem szabad továbbítani a Google Analytics-nek. Ez azonban nem akadályozza meg az információk továbbítását hozzánk vagy az általunk használt egyéb webanalitikai szolgáltatásokhoz, ahogyan az itt részletesen szerepel.

Google Maps

Weboldalunk használhatja a Google Maps-et, azaz Google Térképet a helymeghatározás és az útbaigazítás érdekében. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.

Ha Ön hozzáfér a weboldalunkba integrált Google Maps komponensekhez, a Google a böngészőjén keresztül egy cookie-t tárol az Ön eszközén. Az Ön felhasználói beállításait és adatait feldolgozzuk a helymeghatározásunk megjelenítéséhez és az útvonal leírásának létrehozásához. Nem tudjuk megakadályozni, hogy a Google az USA-ban található szervereket használjon.

A jogalap a következő: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk működésének optimalizálása.

A Google-hoz való ilyen módon történő kapcsolódás révén a Google meg tudja állapítani, hogy az Ön kérését melyik weboldalról küldték, és hogy az irányokat melyik IP-címre továbbították.

Ha Ön nem ért egyet ezzel a feldolgozással, akkor lehetősége van arra, hogy a böngészőjében a megfelelő beállítások elvégzésével megakadályozza a sütik telepítését. További részletek a fenti, a sütikről szóló részben találhatók.

A Google Maps használatára és a Google Maps-en keresztül szerzett információkra a Google Felhasználási feltételek https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en és a Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html általános szerződési feltételei vonatkoznak.

A Google további információkat is kínál a https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy címen.

Google Hirdetések konverziókövetéssel

Használhatjuk a "Google Ads" online hirdetési eszközt, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) tulajdonában lévő Google Ireland Limited ("Google", Gordon House, Barrow Street, Dublin, Írország) által nyújtott szolgáltatás. Ebben az összefüggésben az úgynevezett "Conversion-Tracking" (konverziókövetés) használatos. Az ideiglenes konverziókövető cookie akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó rákattint a Google hirdetésére. Ezek a sütik 30 nap után lejárnak, és nem használhatók személyes azonosításra. Ha ez a cookie még nem járt le, amikor a felhasználó bizonyos oldalakat látogat, a Google és mi meg tudjuk állapítani, hogy a felhasználó egy adott hirdetésre kattintott, és továbblépett az adott oldalra. A Google Ads minden ügyfele egyedi cookie-t kap. Ezért a cookie-k nem követhetők nyomon a különböző Google Ads ügyfelek weboldalain. A konverziós süti által gyűjtött információk a Google Ads szolgáltatását használó Google Ads ügyfelek számára statisztikák készítésére szolgálnak. A Google Ads ügyfelei lekérdezhetik a konverziókövetésre megjelölt hirdetésekre kattintó felhasználók teljes számát. Az összegyűjtött és kiértékelt adatok azonban névtelenek maradnak, és a felhasználó személyazonossága nem követhető nyomon. Azok a felhasználók, akik nem kívánnak részt venni a konverziókövetésben, a böngészőjükön keresztül egyszerűen törölhetik az eszközükön tárolt cookie-kat. Ezek a felhasználók nem szerepelnek a konverziókövetési statisztikákban.

A Google további információkat nyújt az adatvédelmi gyakorlatáról a következő címen

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

Google Remarketing

Használhatjuk a remarketing funkciót a weboldalunkon. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban: Google) nyújtja.

Ez a technológia lehetővé teszi számunkra, hogy a Google Partner hálózat oldalain célzott hirdetések elhelyezésével elérjük azokat a felhasználókat, akik már meglátogatták weboldalunkat és érdeklődést mutattak ajánlataink iránt. Ezen hirdetések megjelenítéséhez sütiket használunk. Ezen sütik segítségével elemezhető a felhasználó viselkedése a weboldal meglátogatásakor, majd felhasználható célzott termékajánlások és érdeklődés alapú hirdetések készítéséhez.

Ha nem kíván érdeklődés-alapú hirdetéseket kapni, a https://myadcenter.google.com/ weboldalon kikapcsolhatja a Google cookie-k ilyen célú használatát. Alternatívaként a https://optout.networkadvertising.org/ oldalon található utasításokat követve a Hálózati Hirdetési Kezdeményezésen keresztül is kikapcsolhatja a cookie-k érdeklődéshez kötött hirdetésekhez való használatát.

Online szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google az Önről gyűjtött adatokat az itt leírt módon és a fent meghatározott célból feldolgozza. Felhívjuk figyelmét, hogy a Google saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, amelyek függetlenek a miénktől. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget ezekért az irányelvekért és eljárásokért. A jogalap a következő: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A funkció letiltásához a Google egy böngészőbővítményt biztosít a következő címen

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

A Google további információkat kínál a Google Remarketingről a http://www.google.com/privacy/ads/ weboldalon.

Microsoft Bing hirdetések

Weboldalunkon használhatjuk a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) "Bing Ads" konverziós és nyomon követési eszközt. A Microsoft Bing Ads cookie-t helyez el az Ön eszközén, ha Ön a Microsoft Bing hirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra. Így a Microsoft Bing és mi is felismerhetjük, hogy valaki rákattintott egy hirdetésre, átirányították a weboldalunkra, és egy előre meghatározott céloldalra (konverziós oldalra) jutott. Csak azoknak a felhasználóknak az összlétszámát ismerjük meg, akik rákattintottak egy Bing-hirdetésre, majd átirányításra kerültek a konverziós oldalra. A felhasználó személyazonosságára vonatkozó személyes adatokat nem osztunk meg. Ha nem szeretné, hogy a viselkedésére vonatkozó információkat a Microsoft a fentiek szerint felhasználja, akkor a böngésző beállításaiban elutasíthatja a sütik használatát. Ezenkívül a következő linken keresztül megakadályozhatja a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Microsoft általi feldolgozását: http://choice.microsoft.com/en-EN/opt-out és tiltakozás a cookie-k használata ellen. A Microsoft és a Bing Ads által használt adatvédelmi és cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Microsoft weboldalára: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

IV. Sütik

A sütik akkor jönnek létre, amikor Ön meglátogat egy webhelyet vagy egy alkalmazást (appot) használ. Ezek alapvetően kis szöveges fájlok, amelyek az Ön eszközén tárolódnak, és testre szabják az Ön felhasználói élményét. Ez a fájl tárolhat néhány információt az Ön preferenciáiról az Ön legutóbbi látogatásakor beállított beállításai alapján. A sütiket más okokból is használjuk, például reklámozás és marketing, a weboldal különböző elrendezéseinek kikísérletezése, a weboldalon tett látogatásainak mérése és az Ön preferenciáinak megértése céljából. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott hirdetéseket, ajánlatokat és tartalmakat tudunk Önnek mutatni, amelyek csak Önnek szólnak. Amikor létrehoz egy online fiókot vagy bejelentkezik egy online fiókba, beleegyezik egy cookie-bannerbe, amely egy linket tartalmaz erre az értesítésre. Egyébként, ha továbbra is használja weboldalainkat, tartalmainkat, termékeinket vagy szolgáltatásainkat, akkor beleegyezik a cookie-k jelen közleményben leírtak szerinti használatába. A sütik az internet fontos részét képezik. Sokkal gördülékenyebbé teszik az eszközök használatát és az online információk elérését, és a weboldalak számos hasznos funkcióját befolyásolják. A sütiknek számos különböző felhasználási módja van, de négy fő csoportba sorolhatók.

Az Ön által kért tartalom, termék vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges sütik

Egyes sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ön eszközei letölthessék vagy közvetíthessék az információkat, vagy hogy Ön mozoghasson a weboldalakon és használhassa azok funkcióit. Ezen sütik nélkül az Ön által kért tartalom, termékek vagy szolgáltatások nem biztosíthatók. Íme néhány példa az alapvető cookie-kra:

 • Az információk elhelyezése okostelefon, táblagép vagy más képernyőn, hogy Ön láthassa a webhelyet és használhassa annak funkcióit.
 • Bejelentkezve tartjuk Önt a látogatás során, vagy lehetővé tesszük a tartalom streamelését. Sütik nélkül előfordulhat, hogy minden egyes meglátogatott weboldalon be kell jelentkeznie, vagy többször is módosítania kell a hangerő- és megtekintési beállításokat.
 • Amikor valamit az online kosárba tesl, a sütik meggyőződnek róla, hogy az még mindig ott van, amikor a pénztárhoz ér.
 • Vannak munkamenet-sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldalon való zökkenőmentes navigálást.

A böngészési élmény javítása

A sütik lehetővé teszik, hogy az alkalmazás vagy a weboldal emlékezzen az Ön által választott beállításokra, például a nyelvre vagy a régióra, és jobb funkciókat biztosítanak. Íme néhány példa arra, hogy a cookie-kat hogyan használjuk az alkalmazások és webhelyek használatának javítására:

 • Az Ön preferenciáinak és beállításainak megjegyzése, beleértve a marketingpreferenciákat, mint például annak kiválasztása, hogy kíván-e marketinginformációkat kapni.
 • Emlékezzen arra, hogy kitöltött-e már egy űrlapot, hogy ne kelljen újra kitöltenie.
 • Emlékszik, hogy járt-e már korábban az alkalmazásban vagy a weboldalon.
 • Korlátozza, hogy hányszor jelenik meg Önnek egy adott online hirdetés. Ezt néha "gyakorisági korlátozásnak" is nevezik.
 • Olyan információk megjelenítése, amelyek relevánsak az Ön által kapott tartalomhoz, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz.
 • Hozzáférés biztosítása a közösségi médiaoldalak, például a Facebook vagy a Twitter által biztosított tartalmakhoz.
 • A keresett információval kapcsolatos "kapcsolódó cikkek" linkjeinek megjelenítése.
 • Emlékszik egy alkalmazásra vagy weboldalra, amelyet korábban meglátogatott, például az időjárás-előrejelzésre.

Analitika

Igyekszünk nyomon követni, hogy mely weboldalak, információk és linkek népszerűek, és melyeket nem használnak annyira, hogy segítsen nekünk abban, hogy információinkat relevánsnak és naprakésznek tartsuk. Az is nagyon hasznos, ha képesek vagyunk azonosítani a trendeket, hogy az emberek hogyan navigálnak (találják meg az utat) az információink között, és mikor és honnan származhatnak hibaüzenetek. A sütik ezen csoportját, amelyet gyakran "analitikai sütiknek" neveznek, ilyen információk összegyűjtésére használják. Az összegyűjtött információkat más sütikkel együtt csoportosítják. Így nem egy személy tevékenységét, hanem a használat általános mintáit láthatjuk. Az analitikai sütiket arra használják, hogy javítsák egy alkalmazás, egy weboldal működését. Alkalmazásaink, webhelyeink, weboldalaink és a tőlünk kapott kommunikáció kis láthatatlan képeket, úgynevezett "webjelzőket" vagy "pixeleket" tartalmaznak. Ezeket az Ön és az online információ vagy e-mail közötti interakció kezelésére használják, és lehetővé teszik számunkra a kommunikáció hatékonyságának értékelését.

Affiliate sütik

Adott esetben használhatunk "affiliate" sütiket. Webes információink egy része más vállalatok oldalaira mutató promóciós linkeket tartalmaz. Ha követi az egyik ilyen linket, majd regisztrál vagy vásárol valamit a másik webhelyen, akkor egy cookie-t használunk, hogy közöljük a másik webhelyen, hogy Ön a mi webhelyeink egyikéről érkezett. Ez a másik oldal ezután fizethet nekünk egy kis összeget a sikeres ajánlásért. További információért lásd az Internet Advertising Bureau útmutatóját arról, hogyan működik a partneri marketing. Ne feledje, hogy amikor meglátogatja a többi vállalat webhelyeit, azok saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, amelyek meghatározzák, hogy milyen személyes adatokat gyűjtenek és hogyan használják fel azokat.

A weboldalon használt sütik listája

Szükséges

A szükséges sütikre az oldal alapvető funkcióinak, például a biztonságos bejelentkezésnek vagy a hozzájárulási preferenciák beállításának lehetővé tételéhez van szükség. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyazonosításra alkalmas adatot.

ID  Domain  Időtartam  Leírás
october_session  https://novotelbudapestcentrum.com/ 2 óra  Ez a süti a felhasználói munkamenet azonosítására szolgál a felhasználók egyedi azonosítójának hozzárendelésével.


Frissítve: 2023. március 21.